Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

Día de los Niños event to feature creators of Grumpy Monkey books

Posted on April 9, 2024


Santa Ana Public Library will hold its 16th annual Día de los Niños, Día de los Libros (Children’s Day, Book Day) celebration on Saturday, April 27, 2024, from 10:30 a.m. to 2 p.m. at the Main Library, 26 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Celebrate the importance of children, literacy, and families with author Suzanne Lang and illustrator Max Lang, featuring the New York Times bestselling Grumpy Monkey books. The free event will feature a variety of fun-filled activities, including a book giveaway for children, train rides, Bubble Fun Zone, face painting, and a special book character meet-and-greet.

Special performances:

 • Kids Imagine Nation @ 10:30 a.m.
 • Author & illustrator Suzanne & Max Lang @ 11:15 a.m.
 • Kids Imagine Nation @ 11:55 a.m.
 • Freckle Frog Dance Studio @ 12:50 p.m.
 • SAUSD Mariachi @ 1:15 p.m.
 • Reverb Tap Company @ 1:40 p.m.

Learn more at www.santa-ana.org/dia-2024/.

# # #

Evento del Día de los Niños presentará a los creadores de los libros de Grumpy Monkey

La Biblioteca Pública de Santa Ana llevará a cabo su 16° celebración anual del Día de los Niños, Día de los Libros el sábado 27 de abril del 2024 de 10:30 a.m. a 2 p.m. en la Biblioteca Principal, 26 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Celebre el Día y la importancia de los niños, la alfabetización y las familias con la autora Suzanne Lang y el ilustrador Max Lang, presentando los libros más vendidos del New York Times, Grumpy Monkey. El evento gratuito contará con una variedad de actividades llenas de diversión, que incluyen obsequio de libros para niños, paseos en tren, Bubble Fun Zone, pintura de caras y un encuentro especial con personajes de libros.

Actuaciones especiales:

 • Kids Imagine Nation @ 10:30 a.m.
 • Autora y ilustrador Suzanne y Max Lang @ 11:15 a.m.
 • Kids Imagine Nation @ 11:55 a.m.
 • Estudio de danza Freckle Frog @ 12:50 p.m.
 • Mariachi de SAUSD @ 1:15 p.m.
 • Reverb Tap Company @ 1:40 p.m.

# # #

Sự kiện “Día de los Niños” – Ngày Trẻ Em, Ngày Sách giới thiệu tác giả của tập sách “Grumpy Monkey”

Thành phố Santa Ana sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Día de los Niños, Día de los Libros (Ngày Trẻ em, Ngày Sách) thường niên lần thứ 16 vào Thứ Bảy, ngày 27 Tháng Tư, từ 10:30 sáng đến 2:00 chiều tại Thư viện Main, 26 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Tôn vinh Trí thức, tầm quan trọng của trẻ em, truyền cảm hứng đọc và viết cũng như giá trị gia đình với tác giả Suzanne Lang và họa sĩ minh họa Max Lang, họ sẽ giới thiệu tập sách Grumpy Monkey bán chạy nhất của New York Times. Sự kiện này miễn phí này sẽ có rất nhiều trò chơi cũng như hoạt động vui và bổ ích, bao gồm tặng sách cho trẻ em, xe lửa, khu trò chơi thổi Bong Bóng Xà Phòng, vẽ mặt, và đặc biệt là gặp gỡ nhân vật từ sách.

Phần trình diễn đặc biệt:

 • Kids Imagine Nation @ 10:30 a.m.
 • Tác giả và Họa sĩ Suzanne & Max Lang @ 11:15 a.m.
 • Kids Imagine Nation @ 11:55 a.m.
 • Trường Múa Freckle Frog @ 12:50 p.m.
 • Ban nhạc SAUSD Mariachi @ 1:15 p.m.
 • Trường Múa Reverb Tap @ 1:40 p.m.

Hãy tìm hiểu thêm tại www.santa-ana.org/dia-2024/.    

# # #

Close window