X-STREAM Lab: DINOvember Fossil/ Dino Egg digging

NovNovember 20 2023

6:00pm - 7:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Have a ROARING good time as Dinosaurs take over the library all November long! Join us for Dinovember, where dinosaurs come out to play, make messes, and have a good time. Experience special Dinosaur themed programming all month long. Register here. Contact us at 714-647-6992  for more information.

¡Diviértete RUGIENDO mientras los dinosaurios se apoderan de la biblioteca durante todo noviembre! Únase a nosotros para Dinovember, donde los dinosaurios salen a jugar, hacer líos y pasar un buen rato. ¡Experimente la programación especial con el tema de los dinosaurios durante todo el mes! Registrese aquí. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi những chú Khủng long tiếp quản thư viện suốt tháng 11! Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Dinovember, nơi những chú khủng long đến vui chơi, quậy phá và có khoảng thời gian vui vẻ. Trải nghiệm chương trình theo chủ đề Khủng long đặc biệt suốt cả tháng!  Đăng ký ở đây. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window