National Library Week: Wonders of Wildlife – Nature Detective

AprApril 10 2024

6:30pm - 7:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

picture of possium

Come learn about and meet a variety of animals. Wonders of Wildlife will put on a program that is sure to be “wild.” Don’t miss it! Contact us at 714-647-6992  for more information.

Ven a aprender y conocer una variedad de animales. Wonders of Wildlife presentará un programa que seguramente será “salvaje”. ¡No te lo pierdas! Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy đến tìm hiểu và gặp gỡ nhiều loại động vật. Wonders of Wildlife sẽ thực hiện một chương trình chắc chắn sẽ rất “hoang dã”. Đừng bỏ lỡ nó! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window