Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Vietnamese Storytime – Giờ Kể Chuyện Tiếng Việt

JulJuly 6 2024

10:30am - 11:00am Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

book in outerspace next to planets and stars and rocketshop blasting off

Join us for Vietnamese-English Bilingual Storytime at the Newhope Library. Storytime will take place on the 1st Saturday of the month. Read, sing, and learn Vietnamese with us – an awesome and fun bilingual experience for the whole community. It’s free and your kids learn a new language through storytime.Contact us at 714-647-6992 for more information.

Únase a nosotros para la hora de cuentos bilingüe vietnamita-inglés en la Biblioteca Newhope. La hora del cuento se llevará a cabo el primer sábado del mes. Lee, canta y aprende vietnamita con nosotros: una experiencia bilingüe increíble y divertida para toda la comunidad. Es gratis y sus hijos aprenden un nuevo idioma a través de la hora del cuento. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Mang theo gia đình và tham gia với chúng tôi tại Thư viện chính vào các buổi sáng thứ Bảy lúc 10:30 sáng để tận hưởng thời gian kể chuyện! Trẻ em sẽ được tiếp xúc với các kỹ năng học tập sớm thông qua chơi, âm thanh và chuyển động khi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện, bài hát và vần điệu.

Hãy cùng chúng tôi kể chuyện song ngữ Việt-Anh tại Thư viện Newhope. Giờ kể chuyện sẽ diễn ra vào thứ Bảy đầu tiên của tháng. Đọc, hát và học tiếng Việt cùng chúng tôi – một trải nghiệm song ngữ tuyệt vời và thú vị cho cả cộng đồng. Nó hoàn toàn miễn phí và con bạn học một ngôn ngữ mới thông qua giờ kể chuyện. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window