Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

The Party Puppet Show

JunJune 19 2024

6:00pm - 6:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

colorful puppets laying on grass staring upwards

Join us for a lively variety show that uses puppets along with comedy and music to inspire children’s imaginations and creativity. Audiences will laugh, sing, and dance as they are introduced to an amazing assortment of different performing characters and music genres. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Únase a nosotros para ver un animado espectáculo de variedades que utiliza títeres junto con comedia y música para inspirar la imaginación y la creatividad de los niños. El público reirá, cantará y bailará mientras se le presenta una increíble variedad de diferentes personajes y géneros musicales. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để thưởng thức chương trình tạp kỹ sống động sử dụng những con rối cùng với hài kịch và âm nhạc để truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ. Khán giả sẽ cười, hát và nhảy khi được giới thiệu một loạt các nhân vật biểu diễn và thể loại âm nhạc khác nhau. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window