Take & Make: You’re a SUPERHERO!

AprApril 22 2024

10:00am - 6:00pm


superhero masks, bookmarks, and stickers

Come and celebrate National Superhero Day with an awesome craft. Visit the Library and take a craft kit home. Available for youth up to 8th grade starting April 22nd at the Main and Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Ven a la biblioteca y celebra el Día Nacional del Superhéroe con una manualidad increíble. Visita la Biblioteca y llévate un kit de manualidades a casa. Disponible para jóvenes hasta octavo grado a partir del 22 de abril en la biblioteca principal y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy đến thư viện và kỷ niệm Ngày siêu anh hùng quốc gia bằng một món đồ thủ công tuyệt vời. Hãy ghé thăm Thư viện và mang về nhà một bộ dụng cụ thủ công. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 tại Thư viện Main và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window