Take & Make: Happy Mother’s Day!

MayMay 6 2024

10:00am - 6:00pm


cartoon shark with best mom, latte with same word, and child picture in sunflower

Celebrate this Mother’s Day with a heartwarming craft! Visit the Library and take a craft kit home. Available for youth up to 8th grade starting May 6th at the Main and Newhope Library while supplies last.  Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

¡Celebra este Día de la Madre con una manualidad conmovedora! Visita la Biblioteca y llévate un kit de manualidades a casa. Disponible para jóvenes hasta octavo grado a partir del 6 de mayo en la biblioteca principal y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Kỷ niệm Ngày của Mẹ năm nay bằng một món đồ thủ công cảm động! Hãy ghé thăm Thư viện và mang về nhà một bộ dụng cụ thủ công. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 tại Thư viện Main và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window