Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Take & Make: Fun in the Sun!

AugAugust 14 2023

10:00am - 6:00pm


Enjoy this summer with some Fun in the Sun crafts for the whole family to enjoy! Visit the Library and take a craft kit home. Available for youth up to 8th grade starting August 14 at the Main and Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

¡Disfruta este verano con algunas manualidades de Fun in the Sun para que disfrute toda la familia! Visita la biblioteca y llévate un kit de manualidades a casa. Disponible para jóvenes hasta el 8.º grado a partir del 14 de agosto en las bibliotecas Main y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy tận hưởng mùa hè này với một số món đồ thủ công Fun in the Sun cho cả gia đình cùng thưởng thức! Ghé thăm Thư viện và mang một bộ dụng cụ thủ công về nhà. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window