Take & Make: Fall Is In The Air!

SepSeptember 25 2023

10:00am - 6:00pm


Enjoy the fall breeze and autumn leaves with some Fall is in the Air craft kits! Visit the Library and take a craft kit home. Available for youth up to 8th grade starting September 23rd at the Main and Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

¡Disfruta de la brisa otoñal y las hojas otoñales con algunos kits de manualidades Fall is in the Air! Visita la biblioteca y llévate un kit de manualidades a casa. Disponible para jóvenes hasta el 8.° grado a partir del 23 de septiembre en las bibliotecas Main y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Tận hưởng làn gió mùa thu và những chiếc lá mùa thu với một số bộ dụng cụ thủ công Fall is in the Air! Ghé thăm Thư viện và mang một bộ dụng cụ thủ công về nhà. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window