Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

Take and Make: Thanksgiving Fun

NovNovember 20 2023

10:00am - 8:00pm


English: Celebrate all the Thanksgiving Fun with some great craft kits. Available for youth up to 8th grade starting November 20th at the Main and Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Celebra la diversión del Día de Acción de Gracias aquí en la biblioteca con fantásticos kits de manualidades. Disponible para jóvenes hasta el grado 8 a partir del 20 de noviembre en la biblioteca principal y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy đến ăn mừng tất cả niềm vui Lễ Tạ ơn tại Thư viện này với một số bộ dụng cụ thủ công tuyệt vời. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window