Take and Make: Not-So-Spooky Halloween Crafts

OctOctober 23 2023

10:00am - 6:00pm


Take a not-so-spooky craft home just in time for Halloween! Available for youth up to 8th grade starting October 23rd at the Main and Newhope Library while supplies last.  Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

¡Llévate a casa una manualidad no tan espeluznante justo a tiempo para Halloween! Disponible para jóvenes hasta el 8° grado a partir del 23 de octubre en las bibliotecas Main y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Mang một món đồ thủ công không quá ma quái về nhà đúng dịp Halloween! Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window