Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Sing it Again!

JunJune 12 2024

6:00pm - 6:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Picture of Craig Newton with guitar

Tap your feet and clap your hands to the musical talents of Craig Newton and all his amazing instruments. This fun and educational sing-along program will highlight how repetition, rhythm, and rhyme make songs work. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Zapatea sus pies y aplauda ante los talentos musicales de Craig Newton y todos sus increíbles instrumentos. Este divertido y educativo programa de canto resaltará cómo la repetición, el ritmo y la rima hacen que las canciones funcionen. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy gõ chân và vỗ tay trước tài năng âm nhạc của Craig Newton và tất cả các nhạc cụ tuyệt vời của anh ấy. Chương trình hát theo vui nhộn và mang tính giáo dục này sẽ nêu bật cách lặp lại, nhịp điệu và vần điệu tạo nên tác dụng của bài hát. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window