Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Rudy’s Radical Science Show – The Magic of Science

FebFebruary 28 2024

6:30pm - 7:30pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Rudy takes you on a trip that will both amaze and inform you about the wonders of chemistry! Discover the world of physical and chemical reactions with live experiments in this action-packed show. Contact us at 714-647-5250  for more information.

¡Rudy te lleva a un viaje que te sorprenderá y te informará sobre las maravillas de la química! Descubra el mundo de las reacciones físicas y químicas con experimentos en vivo en este espectáculo lleno de acción. Contáctenos al 714-647-5250para recibir más información.

Rudy đưa bạn vào một chuyến đi vừa khiến bạn ngạc nhiên vừa cho bạn biết về những điều kỳ diệu của hóa học! Khám phá thế giới của các phản ứng vật lý và hóa học với các thí nghiệm trực tiếp trong chương trình đầy hành động này. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window