Kyle Tiernan’s Interactive Draw-along Show

JulJuly 5 2023

4:00pm - 4:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

In this fun and interactive session, children will illustrate three refrigerator-ready drawings during this one-of-a-kind, draw-along program. Contact us at 714-647-6992  for more information.

Acompáñanos a un programa divertido e interactivo donde los niños completaran tres dibujos listos para el refrigerador. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Trong chương trình vui nhộn và mang tính tương tác này, trẻ em sẽ minh họa ba bức vẽ sẵn có cho tủ lạnh trong chương trình vẽ cùng có một không hai này. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window