Kid Zorro: The Bilingual Puppet Musical Presented by Noteworthy Puppets

JulJuly 27 2023

11:30am - 12:15pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Join us for Noteworthy Puppet’s Kid Zorro. Kid Zorro must save the local mission from a diabolical plan in this riveting bilingual puppet musical. Contact us at 714-647-5250  for more information.

Acompánaños para Kid Zorro presentado por Noteworthy Puppets. Kid Zorro intenta salvar la misión local de un plan diabólico en este fascinante musical bilingüe de títeres. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tham gia chương trình Kid Zorro của Con rối đáng chú ý. Nhóc Zorro phải cứu sứ mệnh địa phương khỏi một kế hoạch độc ác trong vở nhạc kịch múa rối song ngữ hấp dẫn này. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window