Impromptu – English Conversation Café

FebFebruary 25 2023

6:30pm - 7:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

two people holding white mugs next to a black kettle

We welcome all to our Impromptu English Conversation Café, a fun and relaxed environment to practice your conversational English skills. Bring in your energy and we will supply topics for your discussion pleasure. Contact us at 714-647-5250 for more information.

Thư viện Newhope xin chào đón tất cả mọi người đến với Café Đối Thoại Tiếng Anh Ngẫu Hứng, một môi trường vui vẻ và thoải mái để thực hành các kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp của bạn. Hãy mang theo năng lượng của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp các chủ đề để bạn thỏa sức thảo luận. Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ và giải khát. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cho chúng tôi –  714-647-6992

Close window