Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Doodlebugs Animal Adventures

JunJune 5 2024

6:00pm - 7:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

person showing snakes to kids

Learn about a variety of exciting animals in this fun and interactive animal program presented by Doodlebugs Animal Adventures. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Aprenda sobre una variedad de animales maravillosos en este divertido e interactivo programa de animales presentado por Doodlebugs Animal Adventures. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Tìm hiểu về nhiều loại động vật thú vị trong chương trình động vật vui nhộn và tương tác này do Doodlebugs Animal Adventures trình bày. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window