Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

Christopher T. Magician’s “There’s a Book for That!” Magic Show

JulJuly 12 2023

4:00pm - 5:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Celebrate summer reading with some fun and magic! Christopher T. Magician will dazzle kids with a hilarious magic performance that will delight all children. Contact us at 714-647-6992  for more information.

¡Celebre la lectura de verano con diversión y magia! Christopher T. Magician deslumbrará a los niños con una actuación mágica divertida y encantadora. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Kỷ niệm mùa hè đọc sách với một số niềm vui và phép thuật! Nhà ảo thuật Christopher T. sẽ khiến trẻ em mê mẩn với màn trình diễn ảo thuật vui nhộn khiến già trẻ lớn bé đều thích thú. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window