Billy Bonkers Magic Show

JulJuly 24 2024

6:00pm - 6:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

kid holding up tied up magician

Join us on Wednesday, July 24 for Magic with Billy Bonkers. You’ll go bonkers for Billy’s magic and comedy with a British twist. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Únase a nosotros el miércoles 3 de julio para Magic con Billy Bonkers. Te volverás loco con la magia y la comedia de Billy con un toque británico. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 để xem Phép thuật với Billy Bonkers. Bạn sẽ phát cuồng vì phép thuật và hài kịch của Billy với phong cách Anh.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window