Author Hour: Les Bird

MayMay 14 2022

2:00pm - 3:30pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Join us with a delightful afternoon of conversation with author Les Bird. Bird will discuss his internationally acclaimed book – Along the Southern Boundary: A Marine Police Officer’s Frontline Account of the Vietnamese Boatpeople and their Arrival in Hong Kong – which chronicles the history of the Vietnamese refugees in Hong Kong. In addition, Bird will also tell harrowing stories of thousands of refugees in the years that followed the end of the Vietnam War. Along with the amazing stories of courage and survival, the book is also a collection beautiful photographs. Free copies of the book will be given out while supplies last. Contact us at 714-647-5250 for more information.

Hãy cùng chúng tôi tham gia một buổi trò chuyện với tác giả Les Bird. Bird sẽ thảo luận về cuốn sách được ca ngợi trên toàn thế giới – Dọc Theo Ranh Giới Phía Nam: Câu Chuyện Tiền Tuyến Của Một Sĩ Quan Cảnh Sát Biển Về Thuyền Nhân Việt Nam và Việc Họ đến Hồng Kông – cuốn biên niên sử lịch sử của người Việt tị nạn ở Hồng Kông. Ngoài ra, Bird cũng sẽ kể những câu chuyện đau khổ của hàng nghìn người tị nạn trong những năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Cùng với những câu chuyện tuyệt vời về lòng dũng cảm và sự sống sót, cuốn sách còn là một bộ sưu tập những bức ảnh đẹp. Các bản sao của cuốn sách sẽ được phát miễn phi cho người tham gia. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cho chúng tôi –  714-647-5250

Acompáñanos para una agradable tarde de conversación con el autor Les Bird. Bird hablará sobre su libro aclamado internacionalmente, Along the Southern Boundary: A Marine Police Officer’s Fronline Account of the Vietnamese Boatpeople and Their Arrival in Hong Kong, que narra la historia de los refugiados Vietnamitas en Hong Kong.  Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Close window