Abbit the Average: Comedy Magic & Juggling Variety Show

JulJuly 20 2023

11:30am - 12:15pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Fall off your chair laughing at this hilarious comedy, magic and juggling show presented by Abbit the Average! This program is packed with audience participation and non-stop laughs that are anything but average! Contact us at 714-647-5250  for more information.

Abbit the Average presenta un espectáculo de comedia, magia y malabares. Acompáñanos por un programa lleno de participación de la audiencia y risas sin parar. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Cười té ghế với màn trình diễn hài kịch, ảo thuật và tung hứng vui nhộn do Abbit the Average trình bày! Chương trình này có rất nhiều khán giả tham gia và những trận cười không ngớt không có gì khác ngoài mức trung bình! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window