Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

AAPI Heritage Month: Kawaii Crafts

MayMay 11 2024

2:00pm - 3:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

cute dumpling and boba plushies

Did you know “kawaii” is the Japanese word for cute? Celebrate Asian American and Pacific Islander Month by creating some “kawaii” crafts inspired by Asian cultures! Contact us at 714-647-6992 for more information.

¿Sabías que “kawaii” es la palabra japonesa para lindo? ¡Celebre el Mes Asiático Americano y de las Islas del Pacífico creando algunas artesanías “kawaii” inspiradas en las culturas asiáticas! Contáctenos al 714-647-6992para recibir más información.

Bạn có biết “kawaii” là từ tiếng Nhật có nghĩa là dễ thương không? Kỷ niệm Tháng người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương bằng cách tạo ra một số đồ thủ công “dễ thương” lấy cảm hứng từ văn hóa châu Á! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window