California Big City Mayors Ask Internet Providers to Extend COVID Internet Policy

In a letter addressed to the CEOs of six of America’s largest internet providers, the mayors of 11 of California’s largest cities urged the companies to continue their community efforts to ensure “digitally-disadvantaged households in California are able to continue their education through distance learning, to sustain remote work, and to receive essential medical care from home.”

Santa Ana extiende la suspensión de infracciones por barrido de calles, plazos para pagar licencias comerciales, licencias de perros, PREP

La Ciudad de Santa Ana está extendiendo hasta el 31 de mayo la suspensión de infracciones por estacionarse cuando pasa la barredora, y brindando una extensión de 90 días para el pago de licencias comerciales, licencias de perros y pagos de PREP.

La Ciudad está continuando su orden de parar las interrupciones de servicios de agua y drenaje.

Santa Ana Gia hạn Thời gian Tạm Hoãn Phạt lỗi Đỗ xe, Thời hạn đóng phí Giấy phép Kinh doanh, Giấy phép Nuôi chó, PREP

Thành phố Santa Ana sẽ gia hạn việc tạm hoãn phát vé phạt lỗi đỗ xe tới ngày 31 tháng 5 và gia hạn thêm 90 ngày để thanh toán phí cho giấy phép kinh doanh, giấy phép sở hữu cho, và đóng phí PREP.

Thành phố đang tiếp tục lệnh dừng mọi hoạt động trì cắt các dịch vụ về đường nước và cống ngầm.

Các phương pháp trên của Quản lí Thành phố Kristine Ridge nhắm tới việc hỗ trợ tạm thời về mặt tài chính cho người dân và giúp họ tuân thủ lệnh ở nhà của Thống đốc, được thông qua bởi Thông báo khẩn cấp ngày 17 tháng 3 của Hội đồng Thành phố.
 

Santa Ana Extends Street Sweeping Tickets Suspension, Deadlines to Pay Business License, Dog License, PREP

The City of Santa Ana is extending the suspension of street sweeping parking tickets through May 31 and providing a 90-day extension for business license, dog license and PREP payments.

The City is continuing its order stopping water and sewer service disconnections.

These measures by City Manager Kristine Ridge, as authorized by the City Council’s declaration of a local emergency on March 17, are intended to provide financial relief and help the public comply with the Governor’s stay-at-home order.
 

Thành phố Santa Ana đóng cửa tất cả các tiện ích trong công viên để tránh tụ tập

Thành phố Santa Ana sẽ đóng cửa tất cả các tiện ích trong các công viên bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày ba tháng Tư vì người dân vẫn tiếp tục tụ tập trong thời gian qua, dẫn đến việc vi phạm lệnh giãn cách xã hội trên toàn tiểu bang.

 

City of Santa Ana Closes All Park Amenities to Prevent Gatherings

The City of Santa Ana is closing all park amenities beginning Friday, April 3, due to the crowds that continue to gather in violation of statewide health orders.

 

Many park facilities were already closed, and the new policy expands that to include restrooms, soccer fields, basketball courts, picnic areas and more. All Parks, Recreation and Community Services classes and programs have been canceled except for the frozen meals program at the Santa Ana Senior Center.