City of Santa Ana Under Curfew from 10 p.m. Tonight, May 31, to 5 a.m. Monday, June 1

Santa Ana City Manager Kristine Ridge has declared a local emergency and ordered a curfew beginning at 10 p.m. today, May 31, and ending at 5 a.m. on Monday, June 1.

 

This order is in response to civil unrest resulting from protests this weekend. The City of Santa Ana supports the public’s right to peaceably assemble and protest outside the curfew hours.

 

California Big City Mayors Ask Internet Providers to Extend COVID Internet Policy

In a letter addressed to the CEOs of six of America’s largest internet providers, the mayors of 11 of California’s largest cities urged the companies to continue their community efforts to ensure “digitally-disadvantaged households in California are able to continue their education through distance learning, to sustain remote work, and to receive essential medical care from home.”

Santa Ana extiende la suspensión de infracciones por barrido de calles, plazos para pagar licencias comerciales, licencias de perros, PREP

La Ciudad de Santa Ana está extendiendo hasta el 31 de mayo la suspensión de infracciones por estacionarse cuando pasa la barredora, y brindando una extensión de 90 días para el pago de licencias comerciales, licencias de perros y pagos de PREP.

La Ciudad está continuando su orden de parar las interrupciones de servicios de agua y drenaje.

Santa Ana Gia hạn Thời gian Tạm Hoãn Phạt lỗi Đỗ xe, Thời hạn đóng phí Giấy phép Kinh doanh, Giấy phép Nuôi chó, PREP

Thành phố Santa Ana sẽ gia hạn việc tạm hoãn phát vé phạt lỗi đỗ xe tới ngày 31 tháng 5 và gia hạn thêm 90 ngày để thanh toán phí cho giấy phép kinh doanh, giấy phép sở hữu cho, và đóng phí PREP.

Thành phố đang tiếp tục lệnh dừng mọi hoạt động trì cắt các dịch vụ về đường nước và cống ngầm.

Các phương pháp trên của Quản lí Thành phố Kristine Ridge nhắm tới việc hỗ trợ tạm thời về mặt tài chính cho người dân và giúp họ tuân thủ lệnh ở nhà của Thống đốc, được thông qua bởi Thông báo khẩn cấp ngày 17 tháng 3 của Hội đồng Thành phố.