Stage 2 Reopening: Effective May 23, 2020, Dine-In Restaurants, Shopping Centers,
In-Store Retail Are Allowed with Modifications

Learn more.

Thành phố Santa Ana đóng băng giá thuê nhà

Date: April, 08 2020 Category: COVID-19

Quản đốc Thành phố Santa Ana, bà Kristine Ridge đã ký một sắc lệnh tạm thời ngừng việc tăng tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19.

 

Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4, các chủ cho thuê nhà ở Santa Ana không được phép tăng tiền thuê cho tất cả những người thuê nhà, ít nhất là đến ngày 31 tháng 5 khi Sắc Lệnh N-28-20 của Thống Đốc vẫn còn hiệu lực. Việc đóng băng tiền thuê nhà có thể sẽ được gia hạn.

 

Ngoài ra, Sắc Lệnh của Quản đốc Thành phố còn kéo dài một số phê chuẩn về quy hoạch và sử dụng đất, giấy phép tạm thời cho các biểu ngữ và những hiển thị cho các sự kiện đặc biệt, bản xem xét các kế hoạch được thông qua và giấy phép xây dựng, cùng một số biện pháp khác.

 

Sắc lệnh của Thành phố nhằm cấm các hành động trục xuất người thuê nhà từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5. Tất cả những hành động này đã được Hội đồng thành phố nhất trí và thông qua tuyên cáo về tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào ngày 17 tháng 3.

 

Để đọc Sắc Lệnh về việc tăng tiền thuê nhà và để biết thêm chi tiết về việc gia hạn giấy phép và sự phê chuẩn, vui lòng truy cập vào https://www.santa-ana.org/sites/default/files/covid19/documents/executive_order_2-2020.pdf.

 

Bất kỳ người dân nào chắc chắn rằng mình bị tăng tiền thuê nhà hoặc nhận được thông bào về việc trục xuất, vi phạm các sắc lệnh của thành phố, xin hãy gửi email tới evictionmoratorium@santa-ana.org.

 

###

 

Để cập nhật các thông tin có liên quan đến đại dịch COVID-19 từ các thành phố Santa Ana, truy cập www.santa-ana.org/covid19; theo dõi @CityofSantaAna trên Facebook, InstagramTwitter; đăng ký để nhận email và thông báo tại Nixle.com; Tải ứng dụng mySantaAna; và tham gia Nextdoor.com để kết nối với hàng xóm và nhận tin tức từ thành phố.