Stage 2 Reopening: Effective May 23, 2020, Dine-In Restaurants, Shopping Centers,
In-Store Retail Are Allowed with Modifications

Learn more.

Santa Ana Gia hạn Thời gian Tạm Hoãn Phạt lỗi Đỗ xe, Thời hạn đóng phí Giấy phép Kinh doanh, Giấy phép Nuôi chó, PREP

Date: April, 24 2020 Category: City Manager, COVID-19

Thành phố Santa Ana sẽ gia hạn việc tạm hoãn phát vé phạt lỗi đỗ xe tới ngày 31 tháng 5 và gia hạn thêm 90 ngày để thanh toán phí cho giấy phép kinh doanh, giấy phép sở hữu cho, và đóng phí PREP.

Thành phố đang tiếp tục lệnh dừng mọi hoạt động trì cắt các dịch vụ về đường nước và cống ngầm.

Các phương pháp trên của Quản lí Thành phố Kristine Ridge nhắm tới việc hỗ trợ tạm thời về mặt tài chính cho người dân và giúp họ tuân thủ lệnh ở nhà của Thống đốc, được thông qua bởi Thông báo khẩn cấp ngày 17 tháng 3 của Hội đồng Thành phố.
 

VÉ PHẠT LỖI ĐỖ XE TRÊN ĐƯỜNG:
Các phương tiện sẽ không bị nhận vé phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ về việc đỗ xe cho tới ngày 31 tháng 5.

Việc hoãn phạt lỗi đỗ xe bắt đầu tính từ ngày 15 tháng 3, do đó các vé phạt được cấp từ ngày này trở đi đều không cần phải đóng phạt.

Các luật khác liên quan tới đỗ xe và giao thông vẫn có tác dụng như thường. Tuy nhiên, Thành phố hiện không tính thêm phí cho việc đóng tiền muộn của các lỗi liên quan tới đỗ xe.
 

GIẤY PHÉP KINH DOANH:
Bất cứ ai sở hữu Giấy phép Kinh doanh Santa Ana có hạn đóng thuế hằng năm trong khoảng từ ngày 31 tháng 3 tới 30 tháng 6 sẽ được gia hạn thêm 90 ngày kể từ hạn chót ban đầu để đóng phí mà không bị tính thêm tiền. Việc gia hạn này bao gồm các trường hợp sở hữu giấy phép kinh doanh có phí Business Improvement District (BID).

Người có nhu cầu có thể sử dụng cổng thanh toán trực tuyến miễn phí tại www.santa-ana.org/businesstaxbillpay hoặc làm mới bằng cách gửi thư tới địa chỉ CITY OF SANTA ANA, PO BOX 1964, SANTA ANA CA 92702. Nếu có những thắc mắc cụ thể, hãy gửi email tới BusinessTax@santa-ana.org hoặc gọi điện cho chúng tôi tại (714) 647-5447.
 

GIẤY PHÉP SỞ HỮU CHÓ:
Quy tắc Thành phố Santa Ana yêu cầu mọi người dân trong thành phố phải sở hữu giấy phép để sở hữu, lưu giữ, cho trú, chăm sóc, hoặc giữ dưới quyền kiểm soát mỗi con chó trên 4 tháng tuổi.

Những ai có hạn trả phí giấy sở hữu chó cho Thành Phố Santa Ana từ ngày 31 tháng 3 tới 30 tháng 6 sẽ có thêm 90 ngày để đóng phí mà không bị tính thêm tiền.

Để có thêm thông tin và đóng tiền trực tuyến, truy cập www.santa-ana.org/residents/bill-pay-city-services/dog-license
 

DỊCH VỤ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG NHÀ CHO THUÊ (PREP):
Những ai cần đóng phí dịch vụ PREP Santa Ana (Dịch vụ Duy trì Chất lượng Nhà cho thuê) có hạn chót từ ngày 31 tháng 3 tới 30 tháng 6 sẽ có thêm 90 ngày tính từ ngày hạn để đóng phí mà không bị tính thêm tiền.

Người có nhu cầu có thể sử dụng cổng thanh toán trực tuyến miễn phí tại www.santa-ana.org/prepbillpay hoặc làm mới bằng cách gửi thư tới địa chỉ CITY OF SANTA ANA, PO BOX 1964, SANTA ANA CA 92702. Nếu có những thắc mắc cụ thể, hãy gửi email tới PREPbill@santa-ana.org hoặc gọi điện cho chúng tôi tại (714) 647-5447.
 

DỊCH VỤ NƯỚC VÀ ĐÓNG PHÍ:
Lệnh điều hành trước của Quản lí Thành phố về việc dừng mọi hoạt động cắt các dịch vụ về đường nước và đường cống ngầm nếu không đóng phí giữ nguyên hiệu lực. Thành phố sẽ không tính thêm tiền nếu đóng chậm phí nước và cống ngầm.

Dịch vụ Tiện ích Thành phố có thể được liên lạc tại at mus.info@santa-ana.org. Để biết thêm chi tiết, truy cập www.santa-ana.org/residents/information-new-residents/water-servicepay-my-water-bill
 

KẾ HOẠCH CHI TIÊU:
Kế hoạch chi tiêu áp dụng cho các phí kể trên của Thành phố. Vui lòng gửi email tới địa chỉ tương ứng cùng thông tin tài khoản của bạn.
 Để cập nhật các thông tin có liên quan đến đại dịch COVID-19 từ các thành phố Santa Ana, truy cập www.santa-ana.org/covid19 và theo dõi @CityofSantaAna trên Facebook, InstagramTwitter; đăng ký để nhận email và thông báo tại Nixle.com; Tải ứng dụng mySantaAna; và tham gia Nextdoor.com để kết nối với hàng xóm và nhận tin tức từ thành phố.