Stage 2 Reopening: Effective May 23, 2020, Dine-In Restaurants, Shopping Centers,
In-Store Retail Are Allowed with Modifications

Learn more.

Những điều quý vị cần biết về lệnh ngưng trục xuất và xiết nhà

Date: March, 31 2020 Category: City Manager, COVID-19

Thành phố Santa Ana đã tạo những trang thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt nhằm giúp người dân hiểu về lệnh tạm ngưng trục xuất và xiết nhà của Thành phố và tiểu bang trong đại dịch COVID-19.

Trên các trang thông tin này, quý vị có thể tìm thấy những câu hỏi thường gặp, thư mẫu mà người thuê nhà có thể sử dụng để làm việc với chủ nhà về việc họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID-19, các địa chỉ tư vấn về pháp lý và nhiều thông tin khác. Địa chỉ của các trang web là:

Tiếng Anh: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-english

Tiếng Tây Ban Nha: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-spanish

Tiếng Việt: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-vietnamese

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, sau tuyên bố khẩn cấp của chính quyền liên bang và tiểu bang về đại dịch coronavirus (COVID-19), Thành phố Santa Ana đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của cư dân toàn thành phố trong thời gian này. Tuyên bố của Thành phố đã cho phép Quản đốc Thành phố thiết lập lệnh ngưng trục xuất những người thuê nhà để ở, thuê nhà với mục đích thương mại và ngưng xiết nhà của những người thuê hoặc mua mà không thể trả các khoản tiền thuê/trả góp mua nhà hàng tháng vì tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19). Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Quản đốc Thành phố đã ban hành sắc lệnh chính thức áp đặt lệnh ngưng trục xuất. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, Thống đốc tiểu bang California Newsome đã ban hành Sắc lệnh N-37-20 liên quan đến các vụ trục xuất dân cư.

Sắc lệnh được ban hành bởi Quản đốc thành phố và Thống đốc Newsom

  • Ngừng việc xiết nhà và trục xuất những người đi thuê không trả tiền thuê nhà cho chủ nhà, kể cả nhà ở và nhà thuê để kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi coronavirus (COVID-19) từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, nhưng nó có thể được gia hạn.
  • Chủ nhà không được tính phí hoặc thu phí trả tiền thuê trễ trong những trường hợp này.
  • Người thuê nhà phải thực hiện các bước để thông báo cho chủ nhà trước khi đến hạn trả tiền thuê nhà để có được sự bảo vệ của Sắc lệnh này.
  • Lệnh ngưng trục xuất không miễn trừ trách nhiệm của những người đi thuê trong việc trả tiền thuê nhà trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Khi lệnh ngưng trục xuất kết thúc, chủ nhà có thể thu bất kỳ khoản tiền thuê đến hạn nào mà chưa được trả, nhưng có thể không tính phí trả trễ. Người thuê nhà sẽ có tối đa 6 tháng sau khi việc tuyên bố tình tình trạng khẩn cấp tại địa phương được dỡ bỏ để hoàn trả bất kỳ khoản tiền thuê còn nợ nào.

Để biết tin tức và các thông tin khác và video cập nhật tin tức từ Thị trưởng Miguel A. Pulido về COVID-19, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/covid19.