Stage 2 Reopening: Effective May 23, 2020, Dine-In Restaurants, Shopping Centers,
In-Store Retail Are Allowed with Modifications

Learn more.

Hãy đăng ký nhận $1,500 cứu trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho các gia đình không thể trả tiền thuê nhà do Coronavirus

Date: May, 18 2020 Category: COVID-19, Notification

Thành phố Santa Ana nhận thấy những khó khăn tài chính mà nhiều cư dân của Thành phố gặp phải do coronavirus (COVID-19). Để đáp lại, vào ngày 21 tháng 4, Hội đồng thành phố Santa Ana đã phê duyệt Kế hoạch Quỹ cứu trợ COVID-19 nhằm cung cấp $500,000 cứu trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, những người không có khả năng trả tiền thuê nhà do coronavirus.

 

Cư dân Santa Ana bị ảnh hưởng bởi coronavirus có thể đăng ký trực tuyến để nhận $1,500 hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp đối với bất kỳ khoản tiền thuê nào phải trả sau ngày 19 tháng 3, 2020. Quý vị có thể nộp đơn xin từ bây giờ cho đến 5h00 chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5. Nếu Thành phố nhận được nhiều đơn xin hơn quỹ hiện có, các đơn xin nhận được trước ngày hết hạn sẽ được chọn ngẫu nhiên theo quy trình xổ số. Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau:

 

  1. Phải là cư dân của Thành phố Santa Ana với hợp đồng thuê hoặc thuê lại hiện tại có địa chỉ trong Thành phố.
  2. Phải đủ điều kiện là Hộ gia đình có thu nhập thấp:
  3. Phải cung cấp tài liệu về việc quý vị không có khả năng trả tiền thuê nhà do coronavirus được xác minh bằng thư gửi cho chủ nhà.  (Nhấp vào đây để xem Thư mẫu)

Quy mô gia đình

Thu nhập gia đình tối đa (80% AMI)

Quy mô gia đình

Thu nhập gia đình tối đa (80% AMI)

1

$71,750

5

$110,650

2

$82,000

6

$118,850

3

$92,250

7

$127,050

4

$102,450

8

$135,250

 

Vui lòng chuẩn bị những tài liệu sau để tải lên trước khi quý vị bắt đầu nộp đơn trực tuyến:

  1. Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh của mỗi thành viên trưởng thành trong gia đình.
  2. Bản sao thư gửi chủ nhà của quý vị cho thấy quý vị không có khả năng trả tiền thuê nhà (Nhấp vào đây để xem Thư mẫu).
  3. Bản sao hợp đồng thuê hoặc thuê lại của quý vị. Tài liệu sau đây cũng có thể được chấp nhận thay cho hợp đồng thuê hoặc thuê lại: biên nhận thanh toán thường lệ cho chủ sở hữu hoặc chủ cho thuê (bao gồm lệnh chuyển tiền, báo cáo hàng tháng của ngân hàng cho thấy rút tiền thường xuyên, séc bị hủy hoặc báo cáo của Venmo) ít nhất một trong những giấy tờ sau đây : thư, bản kê tiện ích, hóa đơn, ID hoặc báo cáo bằng văn bản cho bất kỳ ai trong hộ gia đình chính có địa chỉ nơi ở.

 

Nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện được liệt kê ở trên, hãy nhấp vào đây để nộp đơn hoặc vào trang web này để nộp đơn trước 5h00 chiều thứ Sáu ngày 22 tháng 5: https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief

 

Quỹ sẽ được Hội từ thiện Công giáo, Tổ chức hợp tác hành động cộng đồng của Quận Cam và Salvation Army đại diện cho Thành phố phân phối để đẩy nhanh việc xem xét các đơn xin và chi hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho chủ nhà thay mặt cho cư dân của Thành phố. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc để được trợ giúp thêm để gửi đơn xin, vui lòng liên hệ với một trong ba tổ chức phi lợi nhuận được liệt kê dưới đây:

 

Hội Từ thiện Công giáo của Quận Cam
Loy Gibson
1820 16th Street
Santa Ana, CA  92701
(714) 347-9602
loygibson@ccoc.org   

 

Tổ chức hợp tác hành động cộng đồng của Quận Cam
Southwest Community Center
Rosa Renteria
1601 W. 2nd Street
Santa Ana, CA 92703
(714) 547-4073
swcc@capoc.org

 

Salvation Army của quận Cam
Tabitha Walton
The Red Shield Community Center
1515 W. North Street
Anaheim, CA 92801
(714) 384-0481
tabitha.walton@usw.salvationarmy.org

 

Những ai không thể nộp đơn trực tuyến hoặc cần thêm thông tin liên quan đến việc mình có đủ điều kiện không cần liên hệ với một trong ba tổ chức được liệt kê ở trên. 

 

Nhấp vào đây để xem các câu hỏi thường gặp