Take & Make: Happy Independence Day!

JulJuly 1 2024

10:00am - 6:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

july 4th crafts

Celebrate America’s Independence Day with an awesome craft for the whole family to enjoy! Visit the Library and take a craft kit home. Available for youth up to 8th grade starting July 1st at the Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Celebre el Día de la Independencia de las Américas con una increíble manualidad para que disfrute toda la familia! Visita la biblioteca y llévate un kit de manualidades a casa. Disponible para jóvenes hasta el grado 8 a partir del 1 de julio en la bibliotecas Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Kỷ niệm Ngày Độc lập của Châu Mỹ bằng một món đồ thủ công tuyệt vời cho cả gia đình cùng thưởng thức! Ghé thăm Thư viện và mang một bộ dụng cụ thủ công về nhà. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window