Preschool Storytime

NovNovember 26 2024

10:30am - 11:30am Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Kids in a storytime with teacher

Welcome to Preschool Storytime! Enjoy stories, songs and a craft! Join us Tuesday mornings at 10:30 am at the Newhope Library. Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Bienvenidos a la hora de cuentos preescolares! Disfruta de cuentos, canciones, y una manualidad para llevar y hacer en casa. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Chào mừng bạn đến với Storytime mầm non! Thưởng thức những câu chuyện, bài hát và một nghề thủ công! Hãy tham gia cùng chúng tôi vào các buổi sáng Thứ Ba lúc 10:30 sáng tại Thư viện Chính. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window