Mad Science: Fire and Ice

JulJuly 31 2024

6:00pm - 7:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

kid doing science with flames

Description: Join us for a spectacular science show that will thrill audiences with impressive science experiments. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Únase a nosotros para disfrutar de un espectacular espectáculo científico que emocionará al público con impresionantes experimentos científicos. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để thưởng thức một chương trình khoa học ngoạn mục sẽ khiến khán giả thích thú với những thí nghiệm khoa học ấn tượng.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window