Annie Banannie, Balloon Storyteller

JulJuly 3 2024

6:00pm - 6:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

annie and kids reading a book

Annie Banannie, Balloon Storyteller brings together storytelling, music and comedy in a spectacular performance to delight kids of all ages! Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Annie Banannie, Balloon Storyteller reúne narración, música y comedia en una actuación espectacular para deleitar a niños de todas las edades! Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Annie Banannie, Người kể chuyện bằng khinh khí cầu kết hợp cách kể chuyện, âm nhạc và hài kịch trong một màn trình diễn ngoạn mục để làm hài lòng trẻ em ở mọi lứa tuổi! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window